Skrevet af DavidK Udgivet , redigeret for  0 kommentarer

Godt nytår! Og velkommen til Stanfords opdaterede Newspeak-liste over forbudte gloser

Stanford lancerede for 2 år siden (dec. 2020) "The Elimination of Harmful Language Initiative" (EHLI). Mandag 19.12.2022 offentlggjorde EHLI så deres seneste liste over forbudte ord og vendinger. Man føler sig hensat til 1. april - her kan du læse et udpluk af de mest skøre eksempler

Over hele USA og i store dele af resten af verden (som altid med undtagelsen Danmark) hersker der vantro, forvirring og græmmelse. Hvis man hidtil har syntes at sammenligningen mellem woke-kulturens selvbestaltede sprogpoliti og George Orwells "nysprog" var en anelse spidsvinklet, må denne tvivl efterhånden være manet effektivt i jorden. Virkeligheden overgår som bekendt altid fantasien. 

Vi taler om de ansatte på Stanford selv, og om myriader af potentielt sprogligt krænkede, som aldrig nogen sinde tidligere har tænkt over, at de skulle være udsat for grove sproglige overgreb i dagligdagen. Da Newsweek ville have en kommentar fre Nicole Holliday, lektor i lingvistik fra Pamona, forklarede hun, at hun først "troede, at det ikke var rigtigt". Mere om hende senere.

Forsvar for ord-politiet​

Som visse defensorer sikkert vil påpege, så er det officielle formål med listen specifikt "to address harmful language in IT at Stanford". Men IT gennemsyrer jo alt - også på Stanford - det er naivt at forestille sig flere forskellige sæt sprog-regler sideordnet, og naivt at forestille sig, at den rigide botanisering af sproget ikke får afgørende affekt på alle øvrige områder også.

Det er jo derfor man starter i "hjertet" af organisationen, på det administrative område, frem for at tvinge det ud på forskningen og undervisningen, hvor det kunne støde på mere substantiel modstand.  Det skal nok komme af sig selv, helt naturligt ad bagvejen. Har man først besluttet at begrebet user er et potentielt tredjeperson-krænkende ord, så er det jo "farligt" i alle sammenhænge, ikke blot i en snæver (og intern) IT-sammenhæng.

Baggrund

Stanfords EHLI-sider er lukket land for os som ikke har et login. Men så er det heldigt man kan finde 19.12.2022-vejledningen som stanfordlanguage.pdf. Vi taler om mere end 100 ord og vendinger som man nu skal tage sig i agt for at benytte. For at gøre den ufrivillige komik nærmest komplet, advares man i starten af teksten mod "stødende sprogbrug" :

Content Warning: This website contains language that is offensive or harmful. Please engage with this website at your own pace.

I virkeligheden er "ønskelisten" langt længere. Forarbejdet til EHLI foregik i XSEDE, der stoppede aktiviteterne 31.08.2022. XSEDE's anbefalinger ligger dog stadig som Google docs, se f.eks her og her. Disse dokumenter er interessante, eftersom de også belyser baggrunden for hvorfor dette eller hint ord burde være "forbudt".  De enkelte gloser er beskrevet som Term, Replacement, Bias, Context og Source. Særlig det sidste er oplysende, for man kan erfare hvilke artikler eller aktivistiske grupperinger rationalet er hentet fra.

Eksempler​

Her nedenfor har jeg sat eksemplerne op som selve glosen, hvad der (evt.) anbefales at blive benyttet i stedet, løst oversat forklaringen fra woke-amerikansk til dansk og så tilføjet min egen kommentar :

Glose
Brug i stedet
Fordi
Kommentar
grandfather
legacy
Fordi der i sydstaterne fandtes en "grandfather clause"
Men ordet er jo meget ældre og bliver aldrig brugt i den sammenhæng
guru
expert, subject matter expert, primary, leader, teacher, guide
i buddhistisk og hinduistisk tradition bruges ordet som tegn på respekt. Ved at bruge "guru" på en tilfældig måde ophæves ordets oprindelige værdi.
Hvorfor når de ikke til samme konklusion med "grandfather"?
brave
man bør slet ikke bruge ordet!
Fordi det fastholder stereotypen om den "ædle, modige vilde" og sidestiller den indfødte mand som værende mindre end en mand
De må have taget LSD den dag ...Hvad er en "indfødt mand" (indigenous male) i øvrigt? Er det ikke et begreb som ekskluderer alle hvide mænd samt deres nære forfædre fra at være født i deres eget land? Åbenbart, i Stanfords optik skal filmen Braveheart fremadrettet blot kaldes Heart, og kvinder kan ikke være brave ...
man hours
person hours, effort hours, labor time
udtrykket forstærker det mandsdominerede sprog
Men det benyttes dog i virkeligheden mest ifb. med afregning og estimater, ikke konkret "mandetimer"
american
US Citizen
det bruges primært om folk fra USA, og antyder dermed at USA er det vigtigste land i Amerika, som består af 42 lande
Men USA er altså også det eneste land i nord og sydamerika som rent faktisk har ordet "America" i sit navn
whitespace
empty space
tildeler konnotationer baseret på farve (hvid = god), en handling, som er ubevidst racialiseret
Igen, har de taget syre? Men nu er mellemrums-tasten altså "ubevidst racialiseret". At bruge empty space er decideret vildledende, det tomme tegn er faktisk et tegn i sig selv
prostitute
person who engages in sex work
ved at bruge et sprog, der tager udgangspunkt i personen, kan man undgå at definere folk ud fra en enkelt egenskab
Men nu bruges prostitute jo om al mulig andet end "personer der udøver sexarbejde" også; hvad dem dem?
beating a dead horse
refuse to let something go
udtrykket normaliserer vold imod dyr
Igen, og det er Stanford? Når man siger "som at piske en død hest" så er der næppe nogen der ser det som opfordring til at piske heste. Og sprogligt set er hesten jo allerede død
hip-hip hurray, hip hip hooray
hooray
brugt af tyske borgere under holocaust som et råb, når de jagtede jøder i ghettoen
Komplet nonsens. Læg mærke til, at Stanford direkte 1:1 identificerer "german citizens" med nazister og jødejægere, altså en voldsom generalisering ift. et helt folkeslag ...
african-american
Black
Noget med "othering", kan dårligt oversætte det. Men slut med at sige "afro-amerikaner"
Det understreges at Black altid skal skrives med stort! Hvorfor ikke bare "amerikaner", jeg mener US citizen? Til Stanfords dokuments fordel skal nævnes, at de også konsekvent skriver White med stort. Men hvorfor, i det hele taget, sondre på den måde? I USA benyttes termen "caucasian" i medicinske og retslige sammenhænge, ikke "white"
war room
situation room
unødvendig brug af "voldeligt" sprog
Wiktionary: a single location which serves as the point of coordination for military activities, og det er "situation room" jo ikke
homeless person
person without housing
Samme begrundelse som hos prostitute
Igen, det er jo netop hjemløse-situationen man beskriver, ikke personen som individ. Såkaldt "person-first language" giver absolut ingen mening her
webmaster, web master
web product owner
historisk set havde "masters" gjort folk til slaver, betragtede dem ikke som mennesker og tillod dem ikke atat udtrykke deres frie vilje, så dette begreb bør generelt undgås
Forhåbentlig er webmasteren total herre over både sit produkt og sin kode, men fordi ... Måske var det virkelig en dårlig ting, at legalisere Cannabis i Californien? Vi er ude i den absolutte syre her.
gangbusters
very successful
Sætter unødigt politiets indsats mod "bander" i et positivt lys, hvilket kan have racemæssige undertoner
Hos hvem? Sjovt nok har "antiracism" også klare racemæssige undertoner, men her er det jo som regel rettet imod hvide. Igen, man spekulerer på om det er voksne mennesker som har fundet på det her shit
black sheep (referring to a person)
outcast
det tildeler negative konnotationer til farven sort, hvilket racialiserer begrebet
Nu kommer det jo af fåreflokke, og de få sorte lam der fødes i en sådan hvert år. Altså noget naturligt. Jeg omtalte mig selv som "sort får"da jeg var barn, og det havde intet med farven sort eller negre at gøre
user
client
fordi "user" (bruger) kan forveksles med en misbruger af narkotika, eller en som udnytter (user) andre mennesker
Nå, kan det virkelig forveksles med dette? Er det nogen sinde sket? Det altså være 1. april
Indian summer
late summer
udtrykket antyder at oprindelige folk er kronisk forsinkede. Selv om det uskyldigt kan bruges til at beskrive en smuk tid på året, kan det have en utilsigtet negativ indvirkning på dem, der hører det
Tag den, C.V. Jørgensen, Hugo Pratt og Milo Manara. I har simpelthen bedrevet en masse utilsigtet negativ indvirkning ved jeres tankeløse brug af begrebet "Indian Summer"
Karen
demanding or entitled white woman
begrebet bruges til at latterliggøre eller nedgøre en bestemt gruppe mennesker med afsæt i deres adfærd
Men det ville "demanding or entitled white woman" ikke gøre? Vi er helt ude i det cirkusblå her. Sjovt nok har de ikke etbeslægtet begreb som "Poindexter" med på listen ...
rule of thumb
standard rule, general rule
selvom der ikke findes skriftlige kilder, blev termen vistnok brugt i en britisk lov, der gav mænd ret til at banke deres koner med kæppe, som var på tykkelse med deres tommefinger
Som amatørhistoriker og ditto lingvist har jeg aldrig hørt om dette før i seriøse sammenhænge, fraset at jeg troede skrønen var debunked for længst. Og der findes heller ingen kilder. Men der kan man bare se, "tommelfingerregel" udtrykker den slemmeste, mest rendyrkede form for misogyni overhovedet
long time no see
I haven't seen you in so long!
blev oprindeligt brugt til at håne oprindelige folk og kinesere, der talte pidgin-engelsk
Igen, første gang man hører lige denne versionering, dvs. som en slags "hån", og ingen kilder bekræfter antagelsen. Det er vel i bedste fald som "engrish". Personligt synes jeg termen "oprindelige folk" er en hån imod alle dem, som ikke regnes for at være "oprindelige", blot fordi de er hvide
blind study
masked study
fastholder den opfattelse, at handicap på en eller anden måde er unormalt eller negativt, hvilket fremmer en handicapkultur
Handicap er unormalt og negativt. Men det er slet ikke handicappet der refereres til. Der genbruges blot en glose ift. "ikke at kunne se" dvs. som en slags positiv-forsikring om studiets kvalitet. En blind kan ikke se, men noget som er "maskeret" kan i princippet sagtens afmaskeres. Et blind study fordrer som regel, at end ikke forskeren ved hvem der f.eks får placebo-medicin.
walk-in
drop-in, open office
sprogbrug som bagatelliserer erfaringer hos handicappede
Har kommer vi i DK til kort, for vi har ikke et alternativt ord for "disabilities"

Tredje-person effekt​

Som man aner, så er udgangspunktet i store træk udtryk for den såkaldte Third-Person Effect. Det er ikke ordene i sig selv som er problematiske. Det er heller ikke intentionen med at bruge ordene som er problematisk, for de benyttes ikke stødende eller i en krænkende ånd. Citat fra abstraktet:

The third-person effect may help to explain various aspects of social behavior, including the fear of heretical propaganda by religious leaders and the fear of dissent by political rulers. It appears to be related to the phenomenon of censorship in general: the censor never admits to being influenced; it is others with “more impressionable minds” who will be affected.

Vi taler om helt almindelige ord og vendinger, som måske - måske ikke - engang har haft en anden betydning, men som nogle i dag så på andres vegne pludselig finder ud af kan have negative konnotationer. Altså en klassisk tredjeperson-effekt-defekt.

Teorien blev udviklet i starten af 80'erne, og de fleste kan nok komme i tanke om et eksempel eller to. Det går i al sin enkelhed ud på, at man som individ generelt ikke føler sig provokeret af sprog og andre former for budskaber - især relateret til massemedier - men at man har en overdreven forestilling om, hvordan (masse) kommunikation kan påvirke andre. "Nej, jeg bliver ikke påvirket af reklame X, eller politisk budskab Y eller ord Z, men det burde forbydes, for mange andre lader sig jo forføre/krænke/ekskludere".

Lavpraktiske eksempler er reklamer rettet imod børn, alkohol-reklamer, tobaks-reklamer osv, selvom der ikke rigtig er evidens for at forbud virker, eller omvendt at alkohol-reklamer får nogen som helst til at drikke mere - og at alle er rørende enige om, at de ikke selv bliver forført.

Vi har lige oplevet det med en julekalender der blev trukket tilbage, fordi en håndfuld danskere - som naturligvis aldrig selv kunne føle sig krænkede - følte sig krænkede på nogle grønlændere eller kineseres vegne, som i øvrigt heller ikke følte sig krænkede. På Stanfords liste er der myriader af den slags eksempler. Man krænker de blinde ved at bruge et begreb som Blind Study, man krænker dem i kørestol, hvis man siger Walk-in etc.  Læste en kommentar fra en blind, der havde arbejdet på Stanford, han havde aldrig tænkt på at Blind Study kunne være udtryk for italesættelse af blindhed som noget unormalt (hvilket ikke behøver italesættelse) og dermed skulle fremme en negativ "handicapkultur". Men så må blind date vel også være problematisk? Altså med mindre det er to blinde som dater, og så er vi ovre i onkelhumorens verden.

Gruppe-tænkning

Man fornemmer også en ram dunst af gruppe-tænkning: Hvor tredjeperson-effekten fratager individdet - tredjepersonen - selvstændig tankevirksomhed og virkelighedsopfattelse, søges løsningen på et imaginært eller indbildt problem ofte i en rigid, kollektiv ensretning. Fra wikipedia :

Groupthink requires individuals to avoid raising controversial issues or alternative solutions, and there is loss of individual creativity, uniqueness and independent thinking. The dysfunctional group dynamics of the "ingroup" produces an "illusion of invulnerability" (an inflated certainty that the right decision has been made). Thus the "ingroup" significantly overrates its own abilities in decision-making and significantly underrates the abilities of its opponents (the "outgroup"). Furthermore, groupthink can produce dehumanizing actions against the "outgroup". Members of a group can often feel under peer pressure to "go along with the crowd" for fear of "rocking the boat" or of how their speaking out will be perceived by the rest of the group.

Her er der også næliggende "cases" som må være i frisk erindring. Det var formentlig et mindretal som dybest set fandt samtlige aspekter af COVID19-nedlukningerne logiske eller rationelt betingede, dvs. strengt nødvendige i deres fulde omfang. Alligevel holdt mange sig tilbage for at ytre deres mening, af frygt for at blive placeret i outgroup'en, og tydeligvis skulle mange rigtige virologer og epidemiologer ikke have noget som helst klinket efter 11.03.2020. Det kom i øvrigt nok også helt af sig selv, for store mediehuse som DR holdt helt op med at invitere dem ind som eksperter. COVID19 gik fra at være en pandemi som kloge hoveder havde forstand på, til at være et nationalt politisk anliggende - og så trådte gruppetænkningen ind og hele affæren endte med at blive rent politisk.

Samtidig blev tredjeperson-effekten aktiveret, det var åbenbart "farligt" at ytre skepsis - for staklerne i folkedybet har jo ingen selvstændig mening, masserne forføres af såkaldt "fake news";- så techgiganterne responderede beredvilligt med omfattende censur og undertrykkelse af det frie ord. Næppe fordi de sådan set selv havde en aktie i det, men fordi de også var angste for at ende i outgroup'en. Det kan være yderst farligt for giganter som Facebook at lægge sig ud med gruppetænkningen i hele nationalstater. Det handler om lovgivning, skat og risikoen for at blive tvangsopsplittet i mindre selskaber.

OK, det var noget af en omvej, men de samme mekanismer går igen hos Stanford og deres begrundelser for at botanisere i sproget. De følger strømmen og vil være inkluderende og mangfoldige - hvilket de i forvejen i høj grad er, men de kan gøre "mere" via en elaboreret liste over "skadelige" ord og vendinger, tredjeperson-effekt, formentlig fordi de helst ikke vil placeres i gruppetænkningens outgroup.

Det er svært at være ekspert​

Så vender vi tilbage til Nicole Holliday. Hun regnes åbenbart af Newsweek for at være særlig indsigtsfuld, for hun er jo af "people of color" og derfor ekspert. Grundlæggende set en kvasidiskriminatorisk fejlslutning der rummer mange faldgruber, men lad det bare ligge. Nå, men selv for en sort lingvist kan sprogforbistringen hurtigt blive noget af en prøvelse :

She said that as a Black woman, she continues to use the term "people of color" as opposed to the term "BIPOC" because she believes BIPOC "is both confusing and sometimes not accurate for what I want to describe."

Hun forsikrer om at begreberne er en slags "interne retningslinier" som ikke vil blive "håndhævet", alligevel udnævner lingvisten dem allerede til standarder :

She noted that the context of the interpretation is important, as it was not supposedly issued for broad interpretation but rather a set of internal recommendations for the school's IT department. As far as she could tell, there's no mechanism for enforcement of these standards, and so they function more like suggestions.

Jotak, har selv været der. På datalogi i starten af 90'erne var der også "retningslinier". Det var f.eks magnetiseret fastpladelager i stedet for harddisk. En printer var hhv. bogstavskriver, linjeskriver og sideskriver. Altså f.eks lasersideskriver (se komikken?) En monitor var en skærm og så fremdeles. I kodningen gik det helt galt. Et array skulle man kalde en tabel. En pointer var en peger osv. Ikke blot sad man med et relativt svært og nyt fag, hvor en del af de studerende havde mere praktisk erfaring end deres lærere - man skulle også "oversætte" gøjemøget internt til en slags volapyk der ikke blev benyttet nogen som helst andre steder.

Reglerne på DIKU blev da ikke håndhævet, per se, fraset at det gjaldt som en fejl hvis man skrev den forkerte glose i opgavebesvarelsen. Så naturligvis vil de uskyldige retningslinier blive håndhævet nidkært på Stanford. Og det vil sprede sig som ringe i vandet til al mulig andet også, inkl. danske læreanstalter, der naturligvis vil æde hele pakken med hud og hår, og sikkert undskylde for at de ikke har været opmærksommme på "problemet" tidligere.

Hendes argument er banalt sagt helt skørt. Især når det skulle komme fra en ekspert. En ordbog kan tilsvarende (og sagtens) anskues som at være "anbefalende", men ingen ville vel påstå at den ikke udgør en mekanisme til håndhævelse af intentionen med ordbogens indhold, altså en autoritet. Dybest set er der jo frit salg, også ift. stavemåder og betydninger, det er bare smartest at følge nogle konventioner hvis ikke man vil misforståes.

Og især indenfor de videnskabelige discipliner "genopfindes" ord og begreber igen og igen bevidst for at tydeliggøre eller anskueliggøre nogle måske vanskeligt tilgængelige sammenhænge. Bare se sådan noget som "hockeystav" i klimasammenhænge, "sorte huller" (som åbenbart kun kan tolkes negativt racistisk?) eller f.eks "boblestudier". Stort set alle de "onde" begreber, såsom master og slave, udspringer etymologisk af "genbrug". Vi taler om et af verdens fineste universiteter, som på forhånd vil gøre italesættelse af svært forklarlige begreber nærmest umulige.

Det er naturligvis helt rimeligt at begrænse aktivt stødende sprogbrug som "nigger" eller "white trash", der udelukkende rummer negative konnotationer og dårligt kan anvendes i positive sammenhænge. Men Stanford sidder med en lup og problematiserer begreber som slet ikke er brugt i negativ sammenhæng i 50 år, 100 år - ja, måske aldrig nogen sinde.

Opdatering 4 januar, der trækkes i land :

Kritikken blev dog alligevel for meget for Stanford. Indtil videre har de lukket siden og er gået i tænkeboks. Det var måske alligevel i overkanten at gøre American til en problematisk glose, som t.ex Elon Musk morede sig en smule over. I en Update on Elimination of Harmful Language Initiative in Stanford’s IT Community skrives der blandt andet :

[..] It was created by and for the IT community, not the broader community, and intended as a guide, not a mandate. More specifically, EHLI was created to address racist terms historically used in IT, such as “master” and “slave” to describe aspects of systems.

Som nævnt overfor, det giver ingen mening. Som gammel IT-mand kan jeg sige vi brugte disse begreber i 90'erne, og der er næppe en eneste der dengang associerede begreberne med noget "racistisk". Ydermere, hvis det endelig skulle opfattes racistisk - altså i en historisk korrekt etymologisk kontekst - så skulle det være af hensyn til slavere, altså tjekker, russere, bulgarere etc. Ordet slave opstod, fordi osmannerne brugte østeuropa som slaverevir gennem mange århundreder, og eksporterede de indfangne mennesker bla. til de daværende berbiske / mauriske kalifater i Spanien. Så mange, at selv på germanske, romanske og angliske sprog blev dette at være af slavisk afstamning synonym med at være slave.

The Stanford IT community remains steadfast in its commitment to the university’s values of diversity and inclusion. The primary motivation of this initiative was always to promote a more inclusive and welcoming environment where individuals from all backgrounds feel they belong. The feedback that this work was broadly viewed as counter to inclusivity means we missed the intended mark. It is for this reason that we have taken down the EHLI site. The path forward will be determined after reviewing all recent feedback and consulting with university academic and administrative leadership. All efforts will be guided by Stanford’s commitment to academic freedom.

Og det kan man da kun tage hatten af for. De indser (muligvis) at kritikken / virakken tyder på at deres initiativ nok snarere ville virke kontraproduktivt, altså i virkeligheden føles eller opfattes ekskluderende. I folkedybet er "get woke, go broke" blevet en slags smædesang - Gillette, Disney - eller tænk på SAS -  osv har brændt nallerne. Det samme gør sig naturligvis gældende i den akademiske verden, også selvom man (officielt) starter i IT-afdelingen.

0 kommentarer. Skriv en kommentar som gæst eller opret dig som bruger. Gæstekommentarer godkendes før de vises.