Skrevet af REDAKTION Udgivet  0 kommentarer

Hvem tjekker TjekDet ...

Man kan kun støtte og beundre et initiativ, hvis formål er at faktatjekke historier, afdække misinformation, desinformation og fake news. Dog kan man nogle gange undre sig over, hvilke påstande som det ikke findes relevant at tjekke ...

— Og, det står ikke altid lige klart, hvornår og hvordan TjekDet mener at have faktatjekket en påstand tilstrækkelig tilbundsgående og forklarende. 

Tag nu f.eks historien om de "moderne" knaldrøde vejrkort, som TjekDet hele to gange har følt sig  foranlediget til at faktatjekke. Begge gange med stort set samme resultat, begge gange formidlet i en lettere nedladende eller ironiserende tone. 

I det første tjek, fra 28.07.2022, der handler om tyske vejrudsigter, får vi under overskriften "Blodrødt vejrkort opfattes som forsøg på at skabe klimapanik. Men forklaringen er en helt anden" at vide, at forklaringen ganske enkelt er, at vejrkortene nu fabrikeres af en anden producent. 

I den anden artikel, fra 06.07.2023, "Populært opslag sammenligner vejrkort for at udstille klimahysteri. Men forklaringen bag er en helt anden", som denne gang handler om svenske vejrudsigter, får vi at vide, at kortene slet og ret bruges til forskellige formål. De nye røde kort bruges til at vise "maksimumtemperatur over større områder", de grønne kort benyttes til at vise "andre meteorologiske oplysninger som skyer, vind og trykfelter".  

TV2 kan også være med. Ikke "faktatjekket" af TjekDet.

TjekDet skal roses for grundigheden. Der er brugt masser af krudt på at undersøge og korrigere, om de to vejrkort nu vitterlig stammer fra præcis det år eller den dag som det påståes, og man har googlet sig frem til, at f.eks det svenske vejrkort også er blevet delt på fransk, rumænsk, polsk og ungarnsk. Det er bare ikke dette, som det handler om ...

For det er en generel trend, og alle og enhver ved, at man ikke brugte knaldrøde kort i f.eks 1990 eller år 2000, for at vise "maksimumtemperaturer".  Hverken i Tyskland eller Sverige.  Eller andre steder. Grønne kort med gule sole, skyer og pile med vindretninger var fuldt ud tilstrækkelige, og der var næppe nogen som sad forvirrede tilbage, eller drømte om eksempelvis et Danmarkskort i pang-farver, som man kan se eksempler på her til venstre.  

Danmarks Radio, ejheller omfattet af TjekDet's faktatjek.

Kan TjekDet virkelig stille sig tilfreds med, at man i Tyskland, Sverige, England osv, samt Danmark, bare har skiftet producenter, og er begyndt at vise temperaturer på en helt ny måde? Og dette skulle forklare trenden med at vise et knaldrødt Europa, når temperaturerne ligger omkring 20 grader? 

Måske - men jeg tvivler på, at det for dem som har delt disse kort på Facebook og andre steder, umiddelbart købes som en god forklaring. Det virker ærlig talt som en lidt konstrueret  bortforklaring. 

Det som ikke faktatjekkes af TjekDet

TjekDet kan naturligvis ikke tjekke alverdens skøre påstande, det ville være komplet uoverkommeligt og et urimeligt krav. "Hele Danmarks politisk uafhængige faktatjekmedie" må naturligvis have nogle kriterier for relevans, aktualitet etc. Desværre er disse kriterier ikke skrevet ned nogen steder, og det er umiddelbart vanskeligt at gennemskue en slags linie eller skabelon. 

Tag nu Greta Thunberg, som må siges at være relevant og aktuel også i dansk sammenhæng. Ikke mindst i forhold til klimadebatten og alle de mange unge, som er engagerede i klima, grønne bevægelser osv. Klimaangst - eller klimasorg - er for de unge så virkeligt og alvorligt, at åbenbart hele 4 ud af 10 overvejer slet ikke at få børn. Det har f.eks TV2 berettet  i 2022, og Information gentog historien i foråret 2023. Det er jo ret alvorligt, hvis altså det passer, og Greta Thunberg må siges at være een af hovedkilderne til danske unges klimaangst. 

Men TjekDet har aldrig nogen sinde tjekket een eneste af Thunbergs mange forskellige påstande. Selvom hun helt veldokumenteret har skrevet og sagt utrolig meget som ikke passer (altså som på ingen måde er bakket op af nogen videnskab) har TjekDet aldrig følt det på sin plads at faktatjekke eet eneste komma i hendes opslag på sociale medier. Også selvom hendes opslag jo som regel går viralt, og dermed når ud til rigtig mange mennesker, og som sagt må formodes at være brændstoffet til mange unges klimaangst.  

TjekDet har kun tjekket påstande om Greta Thunberg, ikke påstande af Greta Thunberg. 

TjekDet har tjekket om Thunberg har opfordret kineserne til at lade være med at bruge spisepinde. De har tjekket om Thunberg har en manager, og så har de tjekket om det nu kunne være rigtigt, at EU brød egne corona-regler for Thunbergs skyld

Og så har TjekDet under overskriften "Greta Thunbergs fem år gamle tweet om menneskehedens undergang bygger på falsk citat fra forsker" undersøgt en historie om et tweet, som Thunberg skrev og senere slettede. 

Thunbergs tweet. Sakset fra Bjørn Lomborgs twitterprofil, mere herom i teksten.

Som det kan ses påstod Thunberg, at hele menneskeheden vil uddø, hvis ikke vi stopper med at bruge fossille brændstoffer. 

At menneskeheden står på randen af udryddelse, en historie som oven i købet gik viralt, den burde da ligge lige til højrebenet for et medie som TjekDet - ‘National portal for bekæmpelse af fake news’.  Artens uddøen er for de fleste en skræmmende tanke, som nok har medført lidt klimaangst rundt omkring på kollegieværelserne.

TjekDet blev oprettet to år før tweetet blev skrevet, så der har været rig lejlighed til at faktatjekke Thunbergs påstand. Ikke bare den, men myriader af klimaangst-fremmende påstande, som umiddelbart virker ret utrolige og formentlig ikke er sande.  Det er i det hele taget ret mærkeligt, at et dedikeret faktatjek-medie ikke tjekker påstande der berører nutidens varmeste politiske emne overhovedet.  

Og faktatjekket omkring hendes slettede tweet handler ikke om selve Thunbergs påstand, men om at hun åbenbart er blevet taget ved næsen - er offer for "et netmedie, der tilsyneladende har fejlfortolket en artikel i det amerikanske medie Forbes". Og derfra glider det så over i en diskussion om mængden af havis, som godt nok var den fejlciterede professors område, men ikke er nævnt med et ord af Greta Thunberg. Det handler jo om fossile brændstoffer og menneskehedens snarlige uddøen.

Hvorfor mente TjekDet hverken i 2018, 2019, 2020, 2021 eller 2022, at Thunbergs påstand var relevant at faktatjekke? Først da en masse "klimabenægtere" delte hendes slettede tweet, og hun dermed blev gjort en smule til grin, fandt TjekDet relevant ...

Her kommer vi til Lomborgs tweet, for han har nok også bemærket denne besynderlige bagvendte måde at faktatjekke på, i hvert fald henviser han til et faktatjek bedrevet af Associated Press. AP når frem til præcis det samme som TjekDet - endda 5 måneder før - nemlig at Thunberg bare var offer for en misforståelse, og derfra bliver det til en artikel om havis. Ikke om menneskehedens udryddelse. 

Spådom for 2024

Da jeg kopierede screenshottet af Thunbergs tweet fra Lomborgs 𝕏, bemærkede jeg et spritnyt opslag.  Han citerer et nyt studie foretaget af NASA, som viser at mængden af skovbrande faktisk er nedadgående, og tendensen ser klar ud fra år 2000 frem til i dag. Se til venstre.

Han kan citere et andet studie som viser, at der for Europas vedkommende faktisk var færre brande sommeren 2023, end der har været de sidste 10 forudgående år. 

Skal vi vædde med, at til næste sommer, når der kommer skovbrande rundt omkring i Europa - for det gør der jo hver sommer - så vil medier, politikere, vejrprofeter osv over en bred kam hævde, at  det i alle tilfælde skyldes klimaforandringer, at "kloden brænder" og at det snart er for sent?

Og skal vi vædde med, at TjekDet ikke på noget som helst tidspunkt bare vil overveje at skrive en artikel om, at det ikke passer? Eller blot at forskningen viser en anden tendens, og at der ikke er belæg for påstanden? Det vil ikke blive sådan, at man kan google "der er flere skovbrande", og så popper tjekdet.dk op, og under linket står der "Faktatjek af Tjekdet: Falsk."

Tror det er mere sandsynligt at TjekDet vil genoptrykke deres vejrkort-historie, også i 2024, og den med skovbrandene vil få lov at passere. For når folk hører om skovbrande behøver de ikke noget klimaangst-dæmpende faktatjek, de kan jo bare se TV-avisens vejrudsigt, og se at det passer ...

0 kommentarer. Skriv en kommentar som gæst eller opret dig som bruger. Gæstekommentarer godkendes før de vises.