Skrevet af DavidK Udgivet  0 kommentarer

Naturligvis var Mette F. orienteret omkring Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Avisen B.T. har forsøgt at få svar, og Lars Boje Mathiesen varsler på twitter, at han vil stille et §20-spørgsmål. Men det er faktisk meget enkelt: Enten underkendte S-regeringen fuldkommen sagkundskabens anbefalinger, eller også gad de slet og ret ikke at læse dem ...

Jeg går op i ting, og derfor ringede der en klokke. Husker nemlig tydeligt den forbløffende uoverensstemmelse der var mellem sundhedsmyndighedernes anbefalinger og regeringens politik. Helt konkret, at regeringen 11.03.2020 lukkede hele samfundet ned, nærmest ud af det blå - stik imod det man kunne læse sig til på sst.dk, stik imod EU og WHO's retningslinier.

Jeg gravede nogle af dokumenterne frem på en gammel computer, men det viste sig at være overflødigt - det meste af dokumentationen ligger stadig online, blot man kender rapporternes titler.

Tirsdag 10 marts, 2020

Dagen inden Mette Frederiksen lukkede samfundet ned udgav SST rapporten COVID-19: Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark.

I rapporten beskriver SST nøgternt hvad man ved om COVID-19: Den forventede epidemiudvikling over tid (meget præcist),  erfaringerne fra andre corona-epidemier (influenzasæsonen), kapaciteten på sundhedsområdet, samt hvilke scenarier man forventer - dvs risikovurdering og hvilke strategier samt øvrige mulige tiltag, som Styrelsen kunne anbefale.

SST er ikke i nærheden af begreber som "nedlukning" eller "restriktioner", bortset fra at man forudser, at man ifb. diagnosticering (der var på dette tidspunkt hele 146 smittede i Danmark) anbefaler (s7) at "isolere smittede samt forebygge yderligere smittespredning ved karantænesætning". 

Anbefalingerne 10 marts var (opsummeret) :

  • Oplysning om afspritning, hoste i ærmer osv
  • Håndsprit i alle offentlige rum og på arbejdspladser
  • Opfordring til at benytte alternative transportmidler frem for bus og tog
  • Opfordring til afstand i den offentlige trafik
  • Sårbare medarbejdere med kroniske sygdomme skal tilbydes hjemmearbejde eller orlov under epidemiens toppunkt
  • Opfordring til ændret mødekultur på arbejdspladser (altså ifb. "fredagsmøder" o.lign)
  • Opfordring til nethandel
  • Ændret besøgspolitik på plejehjem
  • Uddannelse af personale som har med ældre og sårbare at gøre, med henblik på at de ikke tager sygdom med hjemmefra
  • Opdelte venteværelser​

Osv.  Dagen inden Danmarkshistoriens eneste totale nedlukning af samfundet, hvor t.ex endda Danmarks Radio blev beordret til at gå i en slags atomkrigsmode - med dårlig 80'er musik på P1 to timer i træk, afløst af korte mekaniske radioaviser - så anbefalede landets førende eksperter altså håndsprit, afstand og hjemsendelse af syge eller folk som havde været i kontakt med sygdomsramte. 

SST var på sikker faglig grund​

Og det var ikke noget SST fandt på sådan ad hoc. Der fandtes næppe en eneste virolog eller epidemiolog som mente noget andet. Frem til nedlukningen fik eksperterne nemlig masser af taletid på f.eks P1, og ingen talte om nedlukning eller de voldsomme restriktioner - som eksempelvis dobbelt straframme - der blev den politiske "kur".

Ejheller i udlandet. Verdens eksperter havde jo øvet sig på dette scenarie i årtier! Simpelthen vedtaget en slagplan i international regi, som SST naturligvis forventede at politikerne ville honorere. SST redegjorde selv for rationalet i rapporten (s6) :

Det danske grundlag for at beskrive håndtering, beredskab, ansvar og mulige tiltag er anført i bilag 1. Strategien følger de generelle rammer for sundhedsberedskab ved pandemi samt faglige anbefalinger fra det europæiske smitteagentur (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) i Stockholm samt Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Men Mette F-regeringen hældte altså hele den danske sagkundskab, det europæiske center for forebyggelse og WHO ned af brædtet. Fuldkommen ud af det blå. Man erindrer måske hvordan historikere og internationale politologer havde vanskeligt ved at forklare den danske enegang. Det kunne ikke lade sig gøre i et land som Sverige, eller Frankrig eller England, var analysen. Danskerne er (eller måske var, af præcis samme årsag?) usædvanligt myndigheds eller autoritetstro.

En endnu mere interessant politisk afvigelse fra de faglige anbefalinger blev hele test-tyranniet. SST skriver lige ud i rapporten at :

Tiltag som kontaktopsporing og karantænesætning vil i en situation med generel smittespredning i samfundet være meget ressourcekrævende og uden den store effekt. I stedet skal der fokuseres på tiltag af mere generel karakter, der mindsker smittespredning i samfundet fx opfordre til at isolerer sig ved symptomer, anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter, hygiejneråd, mv.

og anbefalede direkte at

Ændre prioritering til fortrinsvist at teste alvorligt syge​

Man kan uden at være ekspert, og uden at gå særlig meget op i politiske forhold - og uden at have nogen synderlig detaljeret hukommelse ift. hvad der rent faktisk foregik under "krisen" - roligt konstatere, at regeringen 11.03.2020 gjorde sådan cirka det stik modsatte af alt hvad Sundhedsstyrelsen havde anbefalet dagen forinden, nærmest ned til sidste komma.  Eller også var Mette F. blot ligeglad med sagkundskabens vurdering, og tog det aldrig ad notam - pick your choice.

Links

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 (24.02.2020)
https://web.archive.org/web/20200228223450/https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-februar/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID.ashx?la=da&hash=5D8C35BFCC64B4A5384CDAB71DA4AB639499A6FA

Tidslinie, hvorfra hele forløbet kan afdækkes
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Herefter kommer jeg så med nogle personlige betragtninger.

Problemet med at gøre videnskab til politik

Når man gør en pandemi til et spørgsmål om politik, så viger sagkundskaben til fordel for en politisk logik. Eller: har man sagt A må man også sige B. Mette F. kunne jo ikke efter tre uger gå ud og sige, at hun havde taget fejl. Så havde hun ikke været statsminister i dag. Ironisk nok skulle Barbara Bertelsen have citeret dårlige amerikanske film (alternativt Rudy Giuliani) i sine SMS'er: "Hope is not a strategy", og så gik hun og Mette F. ellers fra kvalificeret rådgivning til obskure "håb", såsom først at ingen måtte blive smittet, dernæst at ingen måtte dø ("Du har reddet liv!") og slutteligt, at alle skulle vaccineres. Alle tre håb er mildest talt håbløse, og sluttelig ophævede man da også alle restriktioner på en dag hvor der var hele 45.000 nye smittede. Altså ifølge de PCR-tests som SST mente var overflødige, eller alt for dyre og perspektivløse. Det endte politikerne så i sidste ende at være enige i. 120 mia brugt på et år på ingenting er også mange penge.

Test-tyranniet

Her må man sige SST virkelig var profetisk. De massive masse-tests, og tvang herom, samt det voldsomt dyre og stort set ubrugelige smitteopsporingsapparat kostede astronomiske summer. I 2021 kostede test alene hele 12.5 mia. kroner.  Man har samlet set købt PCR-test for 27 mia, og DST anslog i efteråret 2022, at "coronaindsatsen" havde kostet 120 mia kr., til og med 1 kvartal 2022. Det får unægteligt St. Bededag til at blegne en smule i regnskabet.  Helt grotesk var den såkaldte SmittestopApp, leveret "gratis" af een af Danmarks mest berygtede IT-skandale-leverandører. Den kom aldrig til at virke efter hensigten, var helt forkert konstrueret, og de få medier som har fået aktindsigt, kunne på et tidspunkt regne sig frem, at hver eneste smitteopsporet havde kostet kr 44.700.

Epidemiudvalget

I stedet for at lytte til eksperterne nedsatte regeringen så et såkaldt Epidemiudvalg. Udvalget glimrede ved ikke at have eet eneste fagrelateret medlem, ikke een - til gengæld kunne udvalget levere regeringen de blå stempler til dens egen politik, som den ikke havde fået af sagkundskaben.

Som galeonsfigur nedsatte man de radikales Stinus Lindgreen som formand - han har en PhD, så det smager lidt af indsigt og faglig forankring, men det svarer jo lidt til at gøre en maler til oppermand over grøftegravernes arbejde. Man kan nærmest fodre svin med PhD'ere, der uddannes flere forskere årligt end f.eks politifolk, elektrikere og tandlæger - tilsammen - så Stinus er ikke engang repræsentant for et særlig begavet segment af befolkningen, det er bare en anden slags uddannelse. Og det gav sig udslag i spøjse tweets som den herover. Jeg undrer mig såre, er ellers glad for Stinus og han er helt klart hyperintelligent. Men hvorfor bringer han så åbenlyst fake news? Ville han blot please Mette F, eller havde han som Epidemiudvalgets formand blot ikke læst indstikssedlerne til vaccinerne? Det er virkelig frustrerende at være iagttager til.

Ja, hvorfor påstod Søren Brostrøm, at man "lever livet farligt", hvis ikke man blev vaccinerret?

Så, hvad kan man selv gøre: Det aller-allervigtigste, det allervigtigste, det er: Tag vaccinen! Og jeg har sagt det før, jeg vil gerne gentage det her – det er ikke for at skræmme nogen, men man lever livet farligt i Danmark denne her vinter, hvis man er uvaccineret voksen – så tag vaccinen! Også, hvis du er i 20’erne og føler dig usårlig – du lever livet farligt! Delta er ikke for børn – den er heller ikke for unge!

Det er efter alle begreber løgn. Igen, manden er ikke virolog men gynækolog, men også en gynækolog burde vide, at man ikke udfører unødvendige operationer eller overmedicinerer folk. Og al viden også på det tidspunkt var, og er i dag, at om så man tvangsvaccinerede alle unge under 30, så ville det ikke forhindre een eneste indlæggelse, for de bliver ganske enkelt ikke syge af Corona, som SST skrev i deres 10.03.2020-rapport, i hvert fald ikke på et niveau så nogle af dem risikerer hospitalsindlæggelse. Og vaccinerne forhindrede under ingen omstændigheder at unge kunne smitte deres bedsteforældre.

Søren Brostrøm var medvirkende til at svække tilliden til autoriteterne. Han doserede mundbind, som vi i dag med 100% sikkerhed ved er komplet virkningsløse - og det vidste han måske også selv, blev i hvert fald fanget uden mundbind i tætpakket træningscenter og i togene uden mundbind. Hvad skal hr og fru Jensen så tro? Det hænger ikke sammen logisk, og dem der siger du skal gøre noget bestemt, gør det ikke selv? For at vende tilbage til "antimyndighedsekstremismen"... Du skal gøre som vi siger, ikke som vi selv gør! Også typer som nuværende justitsminister Peter Hummelgaard brød egne regler, ikke som antimyndighedsekstremist, men som een der er hævet over de regler han selv har været med til at indføre. Nogle er mere lige end andre ...

Eksemplerne er legio. En undrende befolkning kunne se, at de blev pålagt et rigidt regime, som end ikke lovgiverne selv tog alvorligt.

Om vaccinerne

Helt frem til december 2020 drejede den danske debat om vacciner om, at det aldrig ville komme til at ske. Trump havde lanceret sit "månelandingsprojekt", og der var valgkamp i USA, så ingen danske medier kunne naturligvis tage Trump alvorligt. I P1 hørte man om hvor uansvarligt det hele var, at det ikke kunne lade sg gøre - det ville tage "mindst 5-10 år", og komplet uansvarligt, at forsøge at fremstille eksperimentielle vacciner og samtidig springe fase 2 over, dyreforsøgene. Det var sort i sort. Biden sagde under valgkampen, at han skulle i hvert fald ikke have nogle af "Trumps vacciner", og i P1 Orientering klogede man sig på, om det ikke ville koste millioner af liv, og enorme erstatningskrav, hvis Boris Johnson gjorde alvor ud af at ville vaccinere befolkningen, så snart vaccinerne var klar.

Men så blev det amerikanske valg afgjort, og sørme om ikke der blev udviklet vacciner. Pludselig var det et nyt "supervåben", og de måbende danskere kunne se hvordan mystiske bokse blev ført væk fra lufthavnen med blinklys og politieskorte.

For hvad skulle man tro? Nærmest dagen forinden havde det blot været en joke, og politikere og journalister havde i forvejen moret sig over f.eks Sputnik V. V for victory.

Alle dem der har fulgt med hele vejen må sidde tilbage dybt målløse. Og sidde med en lille smule skepsis i baghovedet. Men den klarer man blot ved at kalde dem "antimyndighedsekstremister". Så det er jeg, åbenbart ...

Godnat, og sov godt.

0 kommentarer. Skriv en kommentar som gæst eller opret dig som bruger. Gæstekommentarer godkendes før de vises.