Skrevet af DavidK Udgivet  0 kommentarer

Greta Thunberg og børne-korstogene

“Historien gentager sig aldrig, men den rimer” - som Mark Twain vist engang skulle have sagt. Greta Thunbergs klimakorstog er et glimrende eksempel

Lad mig starte med at citere Grimberg (1966, bd. 6, s. 258) :

Jesus havde jo sagt: "Lad de små børn komme til mig". Og fra børns mund lød nu det ekstatiske råb: "Gud vil det!". En hyrdedreng fra Vendôme i Nordvestfrankrig optrådte i 1212 som en ny Moses, og lovede at føre de troende tørskoede over havet til det forjættede land. Han samlede hurtigt en børneflok omkring sig, og drog rundt med dem til byer og landsbyer, hvor børnene sang de gamle korsfarersange. Når man spurgte børnene om hvor de agtede sig hen, svarede de "Til Gud! Vi vil lede efter det Hellige Kors hinsides havet". Protester fra forældre og fornuftige præster nyttede intet, for der fandtes mange andre som ventede mirakler af de uskyldige små stakler. Hertil bidrog også rygtet om, at Innocens (pave Innocens III, red.) havde hilst budskabet om denne ejendommelige korstogsbevægelse med disse ord: "Disse børn gør os voksne til skamme; medens vi sløves, drager de med frejdigt mod ud for at erobre det Hellige Land".

Ringer der en klokke? Grimberg fortsætter sin fortælling :

Overalt hvor børneflokkene kom frem, gav folk dem almisser og velsignelser med på færden over havet "til Gud". En del voksne sluttede sig også til toget - præster, håndværkere og bønder, tiggere og dagdrivere, og også kvinder. Til sidst drog hyrdedrengen af sted til Marseille med 30.000 drenge og piger. Her tilbød to købmænd vederlagsfrit at bringe de små korsfarere til det Hellige Land, og udrustede syv skibe til dem. To af fartøjerne strandede på Sardiniens kyst; de andre fem nåede frem til Egypten, hvor de to børnevenner solgte børnene som slaver. Det må være en trøst, at kejser Frederik II fik fat i de to slyngler under sit korstog sytten år senere og lod dem dingle i galgen.

Historien gentager sig ikke, men ...

Naturligvis ender nutidens "klimaaktivister" ikke i kalifaternes haremmer. Men mindre kan også gøre det. Fyldt op med overtro ender de som slaver af et forvrænget virkelighedsbillede, og som nemme ofre for populistiske partier og smarte erhvervsdrivende. Der bliver kapitaliseret på dem og deres naivitet.

Hør eksempelvis Detektors hudfletning af Extinction Rebellion, der sandt for dyden afsløres som en flok vildfarne får helt afmonteret virkeligheden. Det her handler ikke om sund ungdommelig oprørskhed' med konstruktivt potentiale der peger fremad, men om unge som er helt omsluttet af - og ukritisk videreformidler - det man i vore dage kalder fake news.

2019​

Folketingsvalget i 2019 blev udråbt til at være "klimavalg". Formentlig primært fordi man netop ville tækkes unge vælgere som var fascineret af Greta Thunberg, og hendes tilsyneladende opbakning blandt koryfæer som Barack Obama. Det hjalp nok også lidt man således med god samvittighed kunne holde fri om fredagen, og efterlade en svinesti af pizzabakker og øldåser til den kommunale rengøring.

Trist er det at læse om dygtige studerende, som forlader deres studier for at blive fuldtids "klimaaktivister". Som amerikanske preppere dedikerer de deres egen fremtid til jordens undergang.

Hvem hulen har nytte af dette? De burde uddanne sig, dygtiggøre sig - finde løsninger. Men i stedet er det sådan noget med at kravle op i en lygtepæl og standse trafikken, lime sig fast til vejen eller diverse berømte kunstværker. Det er svært at se, hvordan man på den måde skulle kunne "redde" klimaet, eller for den sags skyld finde det "Hellige Kors".

2022​

Folketingsvalget 2022 blev så ikke overraskende endnu værre. Den føromtalte fake news er nu en etableret ideologi, der som alle andre ideologier er lukket inde i sig selv og ekskluderer fakta. Nu er det ikke blot en bevægelse, men sandheden. Noget uimodsigeligt, ja gudgivent - "Gud vil det!". Forventningerne er derefter. Alting i dansk politik skal åbenbart dreje sig om "klima", og da Mette Frederiksen ikke har kunne forhindre oversvømmelser i Pakistan, eller tørke sidste sommer, så har hun fejlet og svigtet - andre og bedre kræfter må på banen. Populisterne står klar i kulissen.

At Mette Frederiksen hverken kan gøre fra eller til virker til at være blandt de fakta, der bevidst ekskluderes fra den ideologiske tænkning. Danmark udleder 0.11% af den menneskeskabte CO2, og selv hvis man nedlagde al dansk landbrug ville vi ende på 0.1%. Altså een promille. Om så alle danskere i morgen lagde sig ned og døde, ville man næppe kunne se det på kurven - i bedste fald lidt mindre mere CO2... Der skal kun et par kinesiske eller indiske kulkraftværker til at udligne forskellen. Kina annoncerede tidligere på året, at de vil bryde 300 mio tons kul mere om året. Så meget for Parisaftalen.

Alligevel handler 2022-valget om kødløse dage på offentlige institutioner, minimering af "animalsk produktion" i dansk landbrug, om Lynetteholm og andre i den store sammenhæng komplet ligegyldige sager. Og vi skal "lytte" til ungdommen, for det er jo deres fremtid som står på spil! Og i den optik er der carte blanche til hærværk, absurd hysterisk retorik og eksempelvis stunts som at gå ud i Sortedamsøen i waders - til DR TV-Avisens store begejsting. Et kollektivt vanvid der minder om anno 1212, dvs. hyrdedrengen for præcis 810 år siden.

Jamen, har de unge ikke ret?

Nej, de har aldeles uret. Dette ikke set i en diskussion om AGW-narrativet eller andet, selve klimaspørgsmålet er faktisk uvæsentligt her. Det handler om at en del af ungdommen ukritisk har koblet sig på en bevægelse, et korstog, som dybest set strider imod al sund fornuft.

Unge i dag er den rigeste generation af alle generationer. Og det gælder også alle unge i de såkaldte ulande! De kan se frem til at blive de bedst uddannede, bedre uddannede end samtlige deres forfædre tilsammen. De kan se frem til at blive ældre end nogen anden tidligere generation. Og alligevel bruger de ikke alle disse muligheder konstruktivt. De vil hellere koble sig på en skør idé om at politikerne kan skaffe dem bedre vejrudsigter, end om at løse virkelige, lavpraktiske problemer.

Og hvad med hyrdepigen Greta Thunberg?

Ja, hun er jo blevet millionær på foretagenet, og har mere eller mindre trukket sig tilbage. Hun kommer med oneliners på diverse sociale medier, men er vistnok holdt op med at kunne "se" CO2 sådan fysisk for sine øjne. For lige at minde om det, så her nedenunder et transskript af hendes berømte tale til FN. Hun kom i øvrigt tørskoet over atlanten, blev tilbudt at sejle med en CO2 -"neutral" luksusyacht til flere milliarder kroner. Men valgte at flyve hjem. Gad vide hvorfor.

Hvis nogen kan finde blot en flig af sandhed eller fakta i hendes tale, altså i relation til CO2, så er de mere end velkomne til at oprette sig som bruger og korrekse mig i kommentar-feltet.

My message is that we'll be watching you.

This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you!

You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!

For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight.

You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil. And that I refuse to believe.

The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees, and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control.

Fifty percent may be acceptable to you. But those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist.

So a 50% risk is simply not acceptable to us — we who have to live with the consequences.

To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees global temperature rise – the best odds given by the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on Jan. 1st, 2018. Today that figure is already down to less than 350 gigatons.

How dare you pretend that this can be solved with just 'business as usual' and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8 1/2 years.

There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable. And you are still not mature enough to tell it like it is.

You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say: We will never forgive you.

We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.

Thank you.

Akja. "Climate justice". Hvis jeg havde været 15 år i dag, så var jeg med statsgaranti hoppet med på ideen også ...


0 kommentarer. Skriv en kommentar som gæst eller opret dig som bruger. Gæstekommentarer godkendes før de vises.