Husregler

Husregler er Dfo's term for det, man i kommercielle sammenhænge kalder "Vilkår og betingelser". Dette greb er dog ikke præcist dækkende i forhold til hvad der her menes med "husregler". Hvis Dfo var et engelsksproget site ville det (muligvis) blive benævnt Code of Conduct. Den direkte oversættelse af CoD er "adfærdskodeks", men det skurrer lidt i ørerne i forhold til en hjemmeside, der praler af at være fri 🙂

Alle kan være med på Dfo, det kræver blot en email-adresse. Men der er visse grundlæggende "husregler" som enhver uden undtagelse skal overholde, ellers kan det medføre skjulning eller i sidste ende udelukkelse.

Artikler

Du kan frit skrive artikler, blot du overholder følgende syv grundregler :

  1. Straffeloven skal overholdes
  2. Copyright skal overholdes, både ift. billeder og tekst
  3. Ingen splogs ("skjult" promovering af kommercielle produkter); selvpromovering ift. blog, kunst o.lign er OK
  4. Ingen plagiering, dvs. kopi fra andre hjemmesider o.lign; heller ikke hvis det er public domain!
  5. Man må ikke berygte eller inkriminere Dfo
  6. Ingen porno
  7. Der skal skrives på dansk; citater på andre sprog er fint
Hvis man overhovedet er i tvivl henvises til citatretten, uddrag fra lex.dk :
Citatret, ret til at benytte mindre dele af andres værker, selvom disse nyder ophavsretlig beskyttelse. Iht. Ophavsretsloven er det tilladt at citere, men kun når det sker i overensstemmelse med god skik og kun i det omfang, som betinges af formålet.
Herudover kan man læse t.ex Journalistforbundets glimrende retningslinier for brug af andres værker. Generelt skal man benytte et citat på en rimelig og fair måde. I forhold til f.eks. avisartikler bag betalingsmure må man gerne citere, men ikke på en måde så man forhindrer eller begrænser den økonomiske udnyttelse af avisartiklen. Med andre ord: Man kan linke til en avisartikel, med citat, hvis og såfremt det indgår i en overordnet sammenhæng. Citatretten kan ikke misbruges til at gengive dele af copyrightede tekster uden sammenhæng, eller stående isoleret.

Alle syv husregler gælder også kommentarer, og håndhæves på samme måde. Man må f.eks ikke citere dele af en avisartikel i en tekst, og tilsyneladende holde sig indenfor citatretten, og så kopiere resten af artiklens indhold ind som kommentar nedenunder.

Sanktioner

Eventuelle brud på ovenstående husregler kan betyde handling herfra :

  1. En artikel kan blive trukket tilbage, dvs. en forceret . Det betyder det er en "ommer". Brugeren får mulighed for at redigere artiklen og så genudgive
  2. En artikel kan blive skjult, dvs. kan kun ses af brugere som er logget ind
  3. Brugeren kan blive udelukket, og alle artikler og kommentarer vil blive fjernet nådesløst

Dfo vil på ingen måde redigere eller censurere artikler eller indhold. Det må være op til folk selv at bruge indersiden af hovedet. Men sanktionerne for ikke at følge husregler og eventuelle henstillinger kan blive kontante.