Hvad er “Det frie ord”?

Ja, egentlig et fast udtryk, hvis betydning ordnet.dk forklarer som "retten til at ytre sig frit"

Den over 3 kilo tunge danske begrebsordbog nævner det frie ord under 18.16, Samfundsdebat, s.446 :

Den offentlige debat, folkelig debat, den politiske debat, ytringsfrihed, det frie ord, debat, åben debat, debatniveau, debatform, debatmøde, debataften, idédebat, paneldebat, paneldiskussion, offentlig høring, mediedebat, debatudsendelse, debatprogram, avisdebat, avispolemik, pennefejde, polemik, debatindlæg, debatoplæg, debatbog, debatspalte, debatside, debatemne, kulturdebat, kønsrolledebat, udlændingedebat, flygtningedebat, racismedebat ...

Pyha, her kun nævnt ca. første halvdel af relevante substantiver i sammenhængen. Under Ret, Etik, 21.20, Borgerrettighed s.529 nævnes nogle endnu mere relevante konnotationer :

Borgerlig rettighed, borgerret, borgerpligt, grundlovssikret ret, frihedsrettighed, religionsfrihed, trosfrihed, foreningsfrihed, organisationsfrihed, organisationsret, forsamlingsfrihed, mødefrihed, talefrihed, ytringsfrihed, trykkefrihed, det frie ord, stemmeret, medbestemmelsesret, næringsfrihed, erhvervsfrihed, ligeret ...

Så er vi vist ved at være der. Det virker måske lige lovlig frækt sådan at gå på rov i det danske sprog,– og der findes hånden på hjertet ikke noget mere nedrigt, end kyniske reklamefolk og virksomheder som kaprer generiske ord og udtryk for egen vindings skyld.

I det her tilfælde passede det gode gamle udtryk dog 1:1 overens med en vision, som på papiret og i tanken har været i støbeskeen længe. Nu var tiden kommet, og domænet var tilfældigvis ledigt. Detfrieord.dk vil for at undgå "misforståelser" herfra og generelt på alle sider omtale sig selv som Dfo.

Visionen

En 100% fri, 110% uafhængig platform for alle skrivelystne danskere, hvor man i et moderne format kan publisere sine tekster. Et sted hvor man er sin egen redaktør og udgiver, og hvor man bevarer den fulde kontrol over egne skriverier.

Den tænkte målgruppe er mangfoldig - f.eks alle dem som har svært ved at få deres skriverier ud over rampen, eller dem som bare har brug for et websted til deres tekst, som de så kan referere til i andre forbindelser. Eksempler kan være den afviste læserbrevsskribent, bloggeren som har problemer med det tekniske, den politisk eller aktivistisk engagerede, alle dem som er trætte af Big Tech's smalle formater, vilkårlig censur og indholdstyveri. Blot for at nævne nogle.

Det er ikke intentionen at skabe et "socialt medie", eller facilitere en strøm af tilfældige strøtanker, oneliners og rants. Til den slags findes der en overflod af alternativer. Platformen er tiltænkt folk med noget på hjerte, folk som har lyst til at skrive det man lidt højtravende kan kalde artikler.

Skal man komme med en forklarende parallel, men ikke sammenligning, så vil Dfo ikke have noget imod at være nutidens svar på 1700-tallets flyveblade eller skillingstryk. Altså i beskeden dansk regi og nichebetonet. Det var jo egentlig også sådan Internettet lagde ud, men "Det frie ord" og originaliteten er sidenhen ædt op af de facto-monopolerne.

Fri

Desværre en glose stærkt truet i betydning, uophørlig udsat for overgreb. "Fri" er et positivt ladet ord, som ofte kædes sammen med det stik modsatte. Alting er frit: Det frie valg ved skranken, i supermarkedet, på nettet, i skolen - man har sågar talt om frie fængsler. Fri er ofte synonym med et valg mellem en vifte af på forhånd fastlagte muligheder. I denne her sammenhæng skal "fri" dog tages bogstavligt i ordets oprindelige medbetydninger: Dvs. gratis, utvungen, ikke underlagt styring, selvforvaltende ...Brugeren bestemmer selv form, indhold og søgbarhed. Men frihed indebærer også ansvar og en smule selvdisciplin. Dfo vil ikke tolerere misbrug af denne frihed.

Der vil på Dfo aldrig forekomme reklamer, nogensinde, ejheller tiggeri i form af anmodninger om økonomisk støtte, bliv "patreon", "sponsor" o.lign.

Uafhængig

Uafhængig af interesser, uafhængig af eksterne interessenter, uafhængig af slagside og bias. Men især sigter Dfo på uafhængighed fra de mere skjulte og kedelige sider af internettet og smarte virksomheders misbrug af dig som en vare der kan handles med. Dfo er klinisk renset for tracking, cookies og enhver form for sporing af dine aktiviteter. Det er i kraft af den måde internettet og forretningsmodellerne har udviklet sig på, faktisk en temmelig vanskelig opgave - men det er lykkedes!

Dfo er måske ikke det eneste "sorte hul" (set fra tech-virksomhedernes perspektiv) i net-multiverset, men så måske det eneste hvor det har været et ufravigeligt designmål i sig selv. Resultatet er det som med et selvopfundet udtryk kan kaldes privatlivs neutralitet.

Så, ingen redaktion eller styring?

Jo, bestemt. Men ikke på den traditionelle facon. Dfo er indifferent i forhold til hvem, hvad, stavefejl, slemme ord, synspunkter, meninger etc. Men forsiden eller "førstehåndsindtrykket" vil blive redigeret, det bedste og nyeste indhold først. "Det bedste" skal her forståes som en subjektiv kvalitetsvurdering, det kan dårligt blive anderledes.

I baggrunden holder forskellige mekanismer løbende øje med det udgivne. F.eks kan udgivelser af ekstrem lav kvalitet blive trukket tilbage (ikke slettet eller censureret) så brugeren får lejlighed til at forbedre indholdet, og så selv gen-publisere. Det kan også være tilfældet hvis der er mistanke om strafbare forhold, eksempelvis åbenbare injurier o.lign. Eftersom brugere kan være anonyme, kan Dfo ikke tage ansvaret for smædekampagner, hævntogter, doxxing o.lign. Husreglerne vil løbende blive holdt ajour. Hvis man forbryder sig imod reglerne, så bliver man kylet ud og indholdet bliver slettet - ganske enkelt. Men der skal noget til, en konkret grund, og det kommer forhåbentlig aldrig til at ske.

Hvem står bag?


profil-billede
Det skal jo med til slut. Det gør jeg, David Konrad. Jeg interesserer mig især for historie (alle epoker, men har særlig forkærlighed for Romerriget) - alle skøre eller skæve emner kan fange min interesse. Smed fjernsynet ud for 5 år siden, men kan godt lokkes til at se Debatten på nettet. Fan af Iain M. Banks' Culture-bøger. Tintin og Prins Valiant aficionado. ST:TNG. Jeg har arbejdet med ret så forskellige ting gennem tiderne, blandt andet som programmør - derfor dette projekt er muligt. Desværre for nylig blevet førtidspensioneret, men det gav så lejlighed til at realisere Dfo-projektet; – efter den lange, lange depressionsperiode som obligatorisk følger med.

Personlig kontakt: davidkonrad at gmail.

Array ( [site_status] => 3 )